DEMASKATORKA

Książka opisuje prawdziwą historię – losy Kathryn Bolkovac, policjantki z Nebraski. Bohaterka wstąpiła do sił pokojowych ONZ i znalazła się w Bośni, dołączyła do wojsk stacjonujących na Bałkanach w ramach misji od momentu zakończenia konfliktu. Na miejscu odkryła aferę dotyczącą handlu kobietami, które trafiały do domów publicznych.

Zdecydowała się walczyć o ujawnienie działań osób zamieszanych w ten proceder i nielegalnych powiązań, upomniała się o szanowanie prawa i ludzkiej godności.

Autor: Kathryn Bolkovac

Liczba stron: 288

Rok wydania: 2011

Wydawnictwo: Muza

Reklama